+45 91 52 70 70 info@slothsnaturpleje.dk

Oprensning af søer og vandhuller nær Viborg

Oprensning af søer og vandhuller i Viborg og omegn

Hos Sloths Naturpleje nær Viborg tilbyder vi oprensning af søer og vandhuller, i det lavvandede arealer til gror med tiden. Hastigheden af tilgroning afhænger bl.a. af mængden af næringsstoffer der tilføres samt dybden af søen/vandhullet.

Hvordan udfører vi vores arbejde?

Hos Sloths Naturpleje har vi en Sump gravemaskine som er specielt designet til at flyde og arbejde i vådområder. Alt afhængig af opgaven, kan vi opgrave kant og bundvegetation eller suge og videre pumpe bundslam. Vi har tillige erfaring med håndtering af forurenet eller lettere forurenet oprenset materiale.
Vi kan også være behjælpelige med at ansøge om de nødvendige tilladelser, herunder evt. screening og udtagning af sedimentprøver med “kajarør”.
Vi kan tilbyde hjælp til rydning af træer og buske som måtte være uønskede i vådområdet.
Under gennemførelsen af pleje- og oprensning arbejdet kan vi tilbyde hjælp til projektstyring og dialog med de relevante myndigheder.
Derudover kan vi også tilbyde sandsugning og grødeskæring.

“SUMP-FRØEN”

I de senere år er Danmark med voksende hyppighed blevet ramt af skybrud og store regnskyl og deraf følgende store udfordringer til håndtering af vandmængder i vandløb og tekniske anlæg.
Specielt langs lavbunds vandløb ser vi udfordringer med hensyn til de almindelige maskiner der normalt foretage grødeskæring. Sloths Naturpleje har løsningen på dette! Med vores sump gravemaskine kan vi køre alle steder
Så har I en vandløbsstrækning, et vådområde, en sø eller et regnvandsbassin, hvor en almindelig gravemaskine komme til kort, så kontakt Sloths Naturpleje og få et tilbud på ”SUMP-FRØEN”.
Sloths Naturpleje er også behjælpelig med rådgivning, ansøgning om dispensation til Naturbeskyttelseslovens § 3 samt prøvetagning ved selektiv sediment behandling.

Jeg håber på at SUMP FRØEN har fanget jeres interesse og at I kan se den som en mulighed i kommende projekter.

 

Hvis du vil høre mere om oprensning af søer og vandhuller

Hvis du vil høre mere om oprensning af søer og vandhuller nær Viborg.
Så er du velkommen til at kontakte os på telefon 91 52 70 70 eller mail info@slothsnaturpleje.dk. Du kan også udfylde vores kontaktformular her.