+45 91 52 70 70 info@slothsnaturpleje.dk

Naturpleje nær Viborg

Specialopgaver indenfor naturpleje

En del af vores arbejde består i at udføre en lang række forskellige specialopgaver indenfor bl.a. naturpleje, genopretning og vedligehold i og omkring vandløb og søer.

Området er bredt og vi kommer gerne og giver en vurdering af netop det stykke arbejde I gerne vil have udført. Vi udfører naturpleje omkring Viborg og omegn.

 

Eksempler indenfor naturpleje

Grøde optagningspladser

 • Produktion af nye spærringer
 • Etablering og vedligeholdelse af grødeoptagningspladser
 • Opsætning af grødespærringer

Faskin/skalapæle

 • Spuling af pæle
 • Nedramning af pæle
 • Indmåling med GPS

Regulering og reetablering af vandløb

 • Åbning af rørlagte strækninger
 • Udlægning af sten og gydegrus
 • Genetablering af slyng
 • Etablering af vandingsteder til kreaturer
 • Fjernelse af styrt
 • Etablering af sandfang
 • Etablering af stryg

Træer og planter

 • Træfældning og beskæring
 • Bekæmpelse af bjørneklo
 • Trærydning

Søer

 • Oprensning
 • Etablering
 • Uddybning
 • Vedligeholdelse
 • Naturpleje

Læs mere om de materialer vi bruger.