+45 91 52 70 70 info@slothsnaturpleje.dk

Forside

Totalløsninger indenfor grødeskæringer og naturpleje

Velkommen til Sloths Naturpleje

Dygtig stab med mange års erfaring

Sloths Naturplejes motto er NATUREN – VORES PASSION, hvilket er omdrejningspunkt for alle vores
aktiviteter.
Sloths Naturpleje har en stab på 20 dynamiske medarbejdere. Alle medarbejdere har flere års erfaring og er
meget dedikerede i deres arbejde med og i naturen, hvilket er en god ballast for at udføre arbejdet på et højt
niveau.
Arbejdet med naturen spænder vidt. Vi vedligeholder vandløb med hånd, båd og mejekurv. Vi laver
vandløbsrestaurering, etablerer vådområder, sandoprensning i vandløb, fjerner uønsket aflejret sediment i
havnebassiner, etablerer minivådområder for landbruget og udfører kloakarbejde.
For os er det vigtigt, at levere kvalitet til tiden. Samtidig er det et mål at udvikle naturen/vandløbene til
fordel for plante og dyreliv, uden at forringe evnen til at aflede vandet.

Læs mere her

Det er en gravemaskine på flyde undervogn.
SUMP-Frøen er specialbygget til arbejde i søer og bløde områder.
Vores sidste nye investering - SUMP-FRØEN

Vores arbejde

Når vi påtager os en opgave lægger vi vægt på at udføre kvalitetsarbejde til tiden.

Gennem løbende tilpasning og udvikling af maskinpark og medarbejderstab søger vi hele tiden at højne vores effektivitet og fleksibilitet.

Som hovedregel er det den samme person der skærer det samme vandløb gang efter gang. Det gør vi fordi en målrettede og ensartede skæring giver mulighed for at åens kurver langsomt genoprettes.

Vi søger hele tiden at udvikle vandløbene til fordel for plante og dyreliv uden at forringe evnen til at aflede vandet.

Så vidt mulig udfører vi vores arbejde med mindst mulig gene for vandløbsejer/myndighed, lodsejer og lystfisker.

Sloths Naturpleje tilbyder

  • Grødeskæring i store og små vandløb samt søer
  • Naturpleje
  • Baturgenopretning
  • Sandsugning
  • Rådgivning

Grødskæring

null

Naturpleje

null

Sandsugning

null

Kloakarbejde

null

Vores arbejde

Når vi påtager os en opgave lægger vi vægt på at udføre kvalitetsarbejde til tiden.

Gennem løbende tilpasning og udvikling af maskinpark og medarbejderstab søger vi hele tiden at højne vores effektivitet og fleksibilitet.

Som hovedregel er det den samme person der skærer det samme vandløb gang efter gang. Det gør vi fordi en målrettede og ensartede skæring giver mulighed for at åens kurver langsomt genoprettes.

Vi søger hele tiden at udvikle vandløbene til fordel for plante og dyreliv uden at forringe evnen til at aflede vandet.

Så vidt mulig udfører vi vores arbejde med mindst mulig gene for vandløbsejer/myndighed, lodsejer og lystfisker.

Sloths Naturpleje tilbyder

  • Grødeskæring i store og små vandløb samt søer
  • Naturpleje
  • Baturgenopretning
  • Sandsugning
  • Rådgivning

Grødskæring

null

Naturpleje

null

Sandsugning

null

Kloakarbejde

null

Nyheder på Facebook

Kontaktoplysninger

Sloths Naturpleje kan kontaktes på nedenstående telefonnummer eller mail. Vi er altid friske med et godt tilbud på dit næste projekt.

Sloths Naturpleje
CVR.: 27183395
Tlf. +45 91 52 70 70
Mail: info@slothsnaturpleje.dk

Manuelt grødskæring